ผู้ ผลิตสุรา พื้นบ้านมองเป็นเรื่องดีหลังปลดล็อกผลิต จ่อทำการตลาดดันยอดขาย

ผู้ "ผลิตสุรา" พื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนใน จ.ขอนแก่น เตรียมตัวทำการตลาดเพิ่มยอดขาย มองเป็นเรื่องดีหลังปลดล็อกการผลิต วอนรัฐลดภาษี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายบวน การสร้าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกัวป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กล่าวถึงกรณีการประกาศกฎกระทรวงการ "ผลิตสุรา" พ.ศ.2565 ว่า

 

มองเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากปัญหาก่อนหน้าจะประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 นั้น การขออนุญาตค่อนข้างซ้ำซ้อน เมื่อหมดอายุใบขออนุญาตก็ต้องเริ่มดำเนินการใหม่ ทำให้เสียเวลาการทำเอกสาร และในส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องจักร จำนวนแรงม้า และการให้มีคนงานมากขึ้น ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากชุมชนจะได้เพิ่มการผลิตเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้า

 

 

ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกั่วป่าสาโทไท กล่าวต่ออีกว่า ในการเสียภาษีสรรพสามิตที่ทางวิสาหกิจชุมต้องเสียซ้ำซ้อน โดยปัจจุบันต้องเสียภาษีขาย ทั้งขายส่ง และขายปลีก รวมไปถึงเสียภาษีทั้งรายปีและรายเดือน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง จึงอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เพื่อการพัฒนาการแข่งขันทางธุรกิจด้วย

 

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกัวป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้เริ่มดำเนินการผลิตสุรากลั่นชุมชน (สุราขาว 40 ดีกรี) และสุราแช่ชุมชน (เหล้าสาโท) มาตั้งแต่ปี 2544 ขนาดกำลังการผลิต 65 ลิตรต่อวัน กำลังแรงม้าของเครื่องจักร 3 แรงม้า รายได้ต่อปีประมาณปีละ 200,000 บาท และทางกลุ่มได้เสียภาษีอากรและขออนุญาตการผลิตตามขั้นตอนที่ทางภาครัฐได้กำหนดทุกอย่าง

 

 

อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกั่วป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จะได้ประชุมเพื่อดำเนินการทำงานและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจตามที่กฎหมายได้เปิด หลังจากปลดล็อกการผลิตสุรา 2565 ซึ่งในอนาคตมีแผนพัฒนาการตลาดสร้างการรับรู้ให้สุราท้องถิ่นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้ชุมชน เนื่องจากปัจจุบันไม่มีหน้าร้าน จะจำหน่ายอยู่ที่ทำการของกลุ่ม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการบอกต่อ ๆ กันแล้วเดินทางมาซื้อถึงที่ทำการ

 

ข่าวโดย กฤศเมธ โลโห จ.ขอนแก่น