ชัยภูมิเร่งวางแผนสกัดน้ำท่วมซ้ำซาก ชาวเมืองเรียกร้องเเผนป้องกันเขตศก.

สถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลเมืองชัยภูมิระดับน้ำเริ่มลดลง เเต่ในย่านเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง การค้าขายหยุดชะงัก ขณะชาวเมืองเรียกร้องระดมปัองกันน้ำท่วม ด้านผู้ว่า ชี้ ต้องเเก้ปัญหาลุ่มน้ำชี ทั้งระบบ ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับ คุณอิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์

โดยเทศบาลเมืองชัยภูม จุดศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจ ระดับน้ำลดลงไปมาก จนทำให้ผู้ประกอบการในย่านการค้าขาย ทยอยกันกลับ ทำความสะอาดร้าน บางร้านที่น้ำท่วมก็ยังปิดกิจการ ซึ่งทางเทศบาล เปิดเผยส่า ขณะที่นี้น้ำกุดสรวง น้ำล้นตลิ่ง ลดลง 30 ซ.ม. ลำปะทาวตอนล่างระบายน้ำได้ดี ล้นสปริงเวย์  51 ซ.ม. ลดลง 6 ซ.ม.เป็นสัญญานที่ดี น้ำจะลดต่อเนื่อง คาดว่า ไม่เกิน 3 วัน จะคืนผิวจราจรได้ทั้งหมด ส่วนการระบายน้ำลำปะทาวล่าง 3,847,000 ลบ.ม. ลดลงจากเมื่อวาน ประมาณ เกือบ 1,000,000

แม้อุทกภัยจะเกิดขึ้นทุกปี เเต่ชาวเมืองบอกว่า ไม่มีสิทธิ์ที่จะเบื่อ เเละ ต้องอยุ่กับน้ำให้ได้ ต้องรุ้ว่าปัญหาคืออะไร ช่วยกันคิดหาทาง อย่าให้ท่วมซ้ำซาก เอาชนะธรมชาติที่มีอยุ่  ถ้าระดมสมอง เเละ มีงบประมาณ  เชื่อว่า จะช่วยกันป้องกันศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิให้ได้ 

ส่วนชาวเมืองรายนี้ ปีที่เเล้วได้รับความเสียหายหนัก ปีนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำำได้ดีขึ้น

สำหรับความเสียหายในปีนี้ เทศบาลประเมินว่า พอกับปี2564 เพราะท่วม2ระลอก ครบ100% เขตเมือง ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอุทกภัยปี64 กระทบเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ภาคอุตสาหกรรม 1310 ล้านบาท ภาคบริการ 3663 ล้าน รองเป็นดับ2 ของภาคอีสาน รองจากขอนเเก่น ยังไม่รวมเศรษฐกิจฐานราก ความเสียหายภาคครัวเรือน ซึ่งหลังจากน้ำลดจะมีการเร่งสำรวจความเสียหาย