‘สินิตย์’ เตรียมนำคณะเยือนสิงคโปร์ เปิดทางส่งออกเสริมแกร่ง SMEs

‘สินิตย์’ เตรียมนำคณะเยือนสิงคโปร์ เปิดทางส่งออกเสริมแกร่ง SMEs

‘สินิตย์’ เปิดทางส่งออกสินค้าเกษตร พร้อมหารือซุปเปอร์มาร์เก็ตเบอร์ 1 สิงคโปร์ที่นำเข้าสินค้าไทย ติดตามขนส่งสินค้าชายแดน พัฒนา SMEs และการค้าออนไลน์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ เพื่อหารือความร่วมมือส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังตลาดสิงคโปร์ และการพัฒนาศักยภาพ SMEs สู่การค้ายุคใหม่

นางอรมน กล่าวว่า การเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะพบกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสิงคโปร์ เพื่อหารือความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ คือ การผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังสิงคโปร์ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย ที่มีการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ต่างๆ ในตลาดสิงคโปร์ อาทิ ผลิตภัณฑ์นม ข้าว และผลไม้ โดยจะได้พบหารือกับผู้บริหารแฟร์ไพรซ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 ของสิงคโปร์ ซึ่งนำเข้าสินค้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยผ่านชายแดนมาเลเซียมายังสิงคโปร์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ตลาดค้าส่งปาเซอร์ ปันจังอีกด้วย

นอกจากนี้ จะได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานบ่มเพาะสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งจะหารือต่อยอดความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับ Shopee แพลตฟอร์มธุรกิจอีคอมเมิร์ซชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในโลก โดยในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่า 11,288.22 ล้านเหรียญสหรัฐ (+21.35%) โดยแบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 6,447.57 ล้านเหรียญสหรัฐ (+28.98%) และการนำเข้ามูลค่า 4,840.65 ล้านเหรียญสหรัฐ (+12.49%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป) น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า