G7 เห็นพ้องกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย

G7 เห็นพ้องกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย

รัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 7 หรือ G7 เห็นพ้องกันในการประชุมวันศุกร์(2ก.ย.)เพื่อกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในความพยายามที่จะบั่นทอนฐานะทางการคลังของรัสเซีย โดยมิให้นำรายได้ไปสนับสนุนการทำสงครามกับยูเครน

นอกจากนี้ ข้อตกลงของ G7 ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานในตลาดโลก และคลายความกดดันต่อเงินเฟ้อ ท่ามกลางการทำสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ธ.ค.2565 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.พ.2566

อย่างไรก็ดี G7 ยังไม่ได้ระบุระดับราคาเพดานน้ำมันรัสเซียในการประชุมวันนี้ แต่จะมีการหารือในรายละเอียดต่อไป โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า