ลุ้นบอร์ดค่าจ้างเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

จับตาคณะกรรมการไตรภาคีวันนี้ ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง-ภาครัฐขานรับปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5-8% พร้อมประกาศดีเดย์ขึ้นค่าจ้างรอบใหม่ 1 ตุลาคม 2565

ปลัดกระทรวงแรงงาน บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ร่วมกับไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ จากการประชุมบอร์ดค่าจ้าง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมามีการรายงานในประชุม ระบุว่า คณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดได้มีการเสนอตัวเลขอัตราค่าจ้างใหม่ให้บอร์ดค่าจ้างพิจารณา แต่พบว่ามี 3 จังหวัดไม่เสนอตัวเลข คือ น่าน อุดรธานี และมุกดาหาร โดยให้เหตุผลว่าการขึ้นค่าจ้างเพียง 5-8% ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ไม่ส่งผลต่อค่าครองชีพเท่าใดนัก ที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างจึงให้กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง

ด้านเลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และกรรมการค่าจ้าง (ฝ่ายลูกจ้าง) พิจิตร ดีสุ่ย เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดค่าจ้างครั้งนี้ จะได้ข้อสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งจะขึ้นประมาณ 5-8% หรือ เพิ่มขึ้น 15.65-26.88 บาท คาดว่าจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนแต่จะจังหวัดจะได้เพิ่มเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับ GPP ของแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึง จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต คาดว่าจะได้ขึ้นในอัตราสูงสุดคือ 8% ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็จะได้ลดหลั่นไปตาม GPP ของแต่ละพื้นที่