แวะปั๊มด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน 60 สตางค์/ลิตร - E85 ขึ้น 40 สตางค์ มีผล 20 ส.ค. 65

แวะปั๊มด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน 60 สตางค์/ลิตร - E85 ขึ้น 40 สตางค์ มีผล 20 ส.ค. 65

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น "เบนซิน" 60 สตางค์/ลิตร - E85 ขึ้น 40 สตางค์/ลิตร เช็กเลย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 20 สิงหาคม 2565

วันนี้อย่าลืมแวะปั๊ม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 0.60 สตางค์/ลิตร ส่วน แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 0.40 สตางค์/ลิตร ขณะที่น้ำมันดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

 

 

โดย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 0.60 สตางค์/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 0.40 สตางค์/ลิตร ส่วน "น้ำมันดีเซล" คงเดิม มีผลวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

 

สำหรับ ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) วันที่ 20 สิงหาคม 2565 จะเป็นดังนี้

 

กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

 

  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 33.04 บาทต่อลิตร +0.40
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.04 บาทต่อลิตร +0.60
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 36.88 บาทต่อลิตร +0.60
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.15 บาทต่อลิตร +0.60
  • เบนซิน อยู่ที่ 44.56 บาทต่อลิตร +0.60
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.64 บาทต่อลิตร +0.60

 

 

กลุ่มดีเซล (คงเดิม)

 

  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซลพรีเมียม ราคา 45.66 บาท/ลิตร 

 

แวะปั๊มด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น เบนซิน 60 สตางค์/ลิตร - E85 ขึ้น 40 สตางค์ มีผล 20 ส.ค. 65

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์