"คนละครึ่งเฟส 5" ไทม์ไลน์ลงทะเบียนแอปฯเดลิเวอรี่ ย้ำ วัน-เวลา ล่าสุดที่นี่

"คนละครึ่งเฟส 5" ไทม์ไลน์ลงทะเบียนแอปฯเดลิเวอรี่ ย้ำ วัน-เวลา ล่าสุดที่นี่

"คนละครึ่งเฟส 5" อัปเดตไทม์ไลน์วัน เวลาลงทะเบียนล่าสุดสำหรับร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่ และสำหรับประชาชนทั้งรายเก่าและรายใหม่ ย้ำ วัน-เวลา ล่าสุด เช็กที่นี่

"คนละครึ่งเฟส 5" อัปเดตไทม์ไลน์วัน เวลาลงทะเบียนล่าสุดสำหรับร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่ และสำหรับประชาชนทั้งรายเก่าและรายใหม่ ซึ่งเมื่อวานนี้ (15 ส.ค.2565) ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 73,963 ร้านค้า

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- “คนละครึ่งเฟส 5” เปิดลงทะเบียนร้านค้า วันนี้ 15 ส.ค. 65 ปชช.ยืนยันสิทธิ 19 ส.ค.

- "คนละครึ่งเฟส 5" โค้งสุดท้าย ก่อนลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิรับเงิน 800 ห้ามพลาด

 

สำหรับ ไทม์ไลน์การเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" มีดังนี้

 • วันที่ 15 ส.ค.2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า
 • วันที่ 17 ส.ค.2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform
 • วันที่ 19 ส.ค.2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
 • วันที่ 25 ส.ค.2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม "คนละครึ่ง เฟส 5"
 • วันที่ 1 ก.ย.2565 เริ่มใช้จ่าย
 • วันที่ 14 ก.ย.2565

"คนละครึ่งเฟส 5" ไทม์ไลน์ลงทะเบียนแอปฯเดลิเวอรี่ ย้ำ วัน-เวลา ล่าสุดที่นี่

 

ซึ่งโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ สามารถเริ่มสั่งผ่านแอปฯได้ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. - 21.00 น. โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะต้องกดสมัครเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในคนละครึ่งเฟส 5 ใหม่ทุกร้าน สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 23.00 น.

โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการได้เพียงรายเดียว ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood LINE MAN GrabFood และ foodpanda (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันแรกในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น.ของทุกวัน

ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้สิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" หรือผ่าน www.คนละครึ่ง.com 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ รายใหม่ที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

และก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

CR : คนละครึ่ง