บสย.ยืนมาตรการแก้หนี้ยั่งยืนถึงสิ้นปี

บสย.ขานรับนโยบายรัฐ ยืนมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” แก้หนี้ยั่งยืน ช่วยลูกหนี้ค้ำประกันประคองกิจการ  ยืดหยุ่น ผ่อนน้อย เบาแรง ดอกเบี้ย 0% ยาวถึงสิ้นปี 65

 

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สิทธิกร ดิเรกสุนทร  ระบุ​ บสย.ขานรับนโยบายรัฐ ยืนมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” แก้หนี้ยั่งยืน ช่วยลูกหนี้ค้ำประกันประคองกิจการ  ยืดหยุ่น ผ่อนน้อย เบาแรง ดอกเบี้ย 0% ยาวถึงสิ้นปี 65 ทั้งนี้ลูกหนี้ บสย.สามารถลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อลดผลกระทบช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นได้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์