สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดและข้าวราคาเพิ่มขึัน ถั่วเหลือง ปลาป่น สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาปรับขึ้นจากหาบละ 729 บาท เป็นหาบละ 735 บาท เนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอตัวลง

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 615.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวสูงขึ้น ข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2565/66 กำลังเจริญเติบโต โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินคุณภาพข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) อยู่ที่ 58% ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 3% เนื่องจากอากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างแห้งแล้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักทางตอนกลางและฝั่งตะวันตก นอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ของข้าวโพดสหรัฐฯ ปรับลดลงจากที่คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา จาก 177.0 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 175.9 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งทำให้ผลผลิตคาดการณ์ลดลง ส่วนความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตฝั่งประเทศแถบอเมริกาใต้ยังดำเนินได้ตามปกติ โดยประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้ว 79% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และประเทศอาร์เจนตินา 90%  

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

           กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสภาวะอากาศในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งอเมริการ้อนและแห้งแล้งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้คาดการณ์ผลผลิตปรับตัวลดลง ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น และสต็อกในแต่ละประเทศมีปริมาณไม่สูงมาก  

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,512.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 449.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินคุณภาพถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) อยู่ที่ 59% ลดลงจาก 60% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดความชุ่มชื้นในดินเช่นเดียวกันกับข้าวโพด นอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ต่อไร่ (yield potentials) จะปรับตัวลดลงจากที่คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา จาก 51.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 51.1 บุชเชลต่อเอเคอร์ จึงทำให้ผลผลิตคาดการณ์ปรับลดลงเล็กน้อยในฤดูกาลนี้ ขณะที่รายงานภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนสิงหาคมจะประกาศในวันศุกร์นี้

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

         การส่งออกปลาป่นจากประเทศเปรูไปยังประเทศจีนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยปลาป่นล็อตแรกถึงประเทศจีนแล้ว ทำให้ปริมาณสต็อกหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังสูงทรงตัว  

       ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          ตลาดซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 435 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 453 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 393 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 397 ดอลลาร์สหรัฐฯ

         ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,430 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่การบริโภคยังคงได้ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่คึกคักทั้งภายในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

         ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท โดยสภาวะอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจับจ่ายชะลอตัวลง 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำ ไข่ไก่ คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

-----------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]