ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทย เผย เศรษฐกิจเริ่มฟื้น เปิดประเทศ ดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนก.ค. 2565 อยู่ที่ระดับ 42.4 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 7 เดือน คาดเศรษฐกิจไทยฟื้นดีขึ้นในไตรมาส 4

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนก.ค. 2565 อยู่ที่ระดับ 41.6 เป็น 42.4  ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 7 เดือน เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่สถานการณ์โควิดในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ให้ธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการได้เป็นปกติตลอดจนการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 36.4 39.8 และ 50.8 ตามลำดับ ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนมิ.ย. ที่อยู่ในระดับ 35.7 39.2 และ 49.8 ตามลำดับ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 7 เดือนทุกรายการ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพราะผู้บริโภคยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย และปัญหาค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นลดน้อยถดลงและระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากภาวะสงครามรัสเซียยูเครน ซึ่งต้องติดตามว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงไรและยาวนานเพียงใด ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงต่ำกว่าเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ 3.0-3.5% ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยผู้บริโภคจะกลับมาบริโภคสินค้าและบริการโดดเด่นขึ้นในปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ระดับ 37.2 ปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยมีปัจจัยบวกมาจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ สศค. ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวที่ 3.5%การส่งออกของไทยเดือน มิ.ย. 65 ขยายตัว11.85 %มูลค่าอยู่ที่ 26,553.06 ล้านดอลลาร์ เป็นต้น ซึ่งภาคธุรกิจเห็นว่าเศรษกิจเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีดีมานด์จากต่างประเทศ กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศมากขึ้นจากการเปิดประเทศ