ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.481 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.302 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.481 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.302 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (9 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.481 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (8 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.783 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.302 บาท/ดอลลาร์)