‘อาเซียน-จีน’ จับมืออัพเกรดเอฟทีเอ ตั้งเป้าประกาศเริ่มเจรจาปลายปีนี้

‘อาเซียน-จีน’ จับมืออัพเกรดเอฟทีเอ ตั้งเป้าประกาศเริ่มเจรจาปลายปีนี้

‘อาเซียน-จีน’ เดินหน้ายกระดับความตกลง ACFTA ให้ทันสมัย เตรียมเสนอผู้นำอาเซียนและจีน เพื่อประกาศเริ่มเจรจา พ.ย.นี้ พร้อมจัดแผนร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – จีน ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเตรียมการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (ACFTA) ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ซึ่งตั้งเป้าจะเสนอผู้นำอาเซียนและจีนประกาศเริ่มการเจรจาในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเป็นการประชุมเตรียมการครั้งสำคัญ ก่อนจะมีการประชุมร่วมกันในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนกับจีนอยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับความตกลง ACFTA อาทิ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม การเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุน เเละความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างจัดทำการศึกษาก่อนที่จะเริ่มการเจรจา ทั้งนี้ ไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ด้านเศรษฐกิจ ได้ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการศึกษาให้เสร็จ ก่อนเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ให้ความเห็นชอบในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อให้ผู้นำอาเซียนและจีนประกาศเริ่มการเจรจาในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการยกระดับความตกลงฯ จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นางสาวโชติมา  กล่าวว่า ที่ประชุมยังสนับสนุนข้อเสนอของจีนที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะร่วมกันจัดทำแผนงานว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าอาเซียน-จีน ในเชิงลึกปี 2022 – 2026 เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ประกาศแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมโลกว่าอาเซียนและจีนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2552 และจีนยังเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 4 ของอาเซียน โดยในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีน มีมูลค่า 668,961 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 29.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกจากอาเซียนไปจีน มูลค่า 280,538 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 28.30% และการนำเข้าจากจีนไปยังอาเซียน มูลค่า 388,424 ล้านเดอลลาร์ ขยายตัว 29.69% สำหรับในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค. – มิ.ย. 2565) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 54,454.60 ล้านดอลลาร์ เป็นการส่งออกจากไทยไปจีน มูลค่า 18,453.61 ล้านดอลลาร์ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 36,000.99 ล้านดอลลาร์ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ทองแดงและของทำด้วยทองแดง และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น