โพลหอการค้าฯวันแม่เงินสะพัดเหยียบหมื่นล้านบาท

โพลหอการค้าฯวันแม่เงินสะพัดเหยียบหมื่นล้านบาท

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจการจับจ่ายใช้สอยวันแม่ พบเงินสะพัด10,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปี 63 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี “ธนวรรธน์”ชี้ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นต้วแบบอ่อนๆจากการกล้าใช้จ่ายของประชาชน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ได้ทำการสำรวจ

"ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ ปี 2565"  

โดยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง1,288 คนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28 ก.ค.- 2 ส.ค.65  พบว่า  วันแม่ปี 2565 นี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด 10,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปี 63 (ปี 64 ไม่ได้ทำการสำรวจ เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด)  โดยเม็ดเงินดังกล่าว แบ่งเป็น

  • การใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ 10,012 ล้านบาท
  • การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว 870 ล้านบาท

จากเม็ดเงินค่าใช้จ่ายใน วันแม่ 2565 ที่สูงถึง 10,883 ล้านบาท นั้น สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเริ่มเห็นว่า สถานการณ์การระบาดของโควิดที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 63 คลี่คลายมากขึ้นทำให้ประชาชนเพิ่มมาจับจ่ายใช้สอย และท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งมองว่า  เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น

ผลสำรวจวันแม่ ที่มีเงินสะพัด10,883 ล้านบาท เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2555  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่ฟื้นตัวแบบอ่อนๆ โดยประชาชนเริ่มออกจากบ้านพาแม่ไปทานข้าว ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมอย่างอื่น" นายธนวรรธน์ กล่าว