อคส.ลุยต่อยอดส่งออกผลิตภัณฑ์กระท่อมไทย

อคส. ระบุ หลังหารือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระท่อมจากสหรัฐ​ พบไทยมีโอกาสส่งออกกระท่อมแข่งขันกับอินโดนีเซียที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี

ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ระบุ หลังหารือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระท่อมจากสหรัฐ​ พบไทยมีโอกาสส่งออกกระท่อมแข่งขันกับอินโดนีเซียที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นที่ อคส.มีอยู่ พบว่า การเพาะปลูกพืชกระท่อมในไทย มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 5 ล้านต้นหากไม่เตรียมตลาดส่งออกไว้รองรับจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก