กสทช. กำชับทัพบกให้บริการ MUX ไม่กระทบ​ปชช.

กสทช.ตรวจสอบพบว่า โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(MUX)ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของกองทัพบก เกิดเหตุขัดข้องซึ่งส่งผลให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน 11 ช่อง ไม่สามารถรับชมได้ทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 13.10-13.30 น.

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต ระบุ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.กสทช.ตรวจสอบพบว่า โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(MUX)ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของกองทัพบก เกิดเหตุขัดข้องซึ่งส่งผลให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน 11 ช่อง ไม่สามารถรับชมได้ทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 13.10-13.30 น. จึงได้กำชับให้กองทัพบกกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการรับชมโทรทัศน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ให้บริการต้องระมัดระวัง