“พลังงาน” เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก”

“พลังงาน” เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก”

กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเห็นทุกข์สุขของราษฎร และได้รู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรไทย ด้วยน้ำพระทัยและสายใยแห่งรักในพสกนิกร อีกทั้งยังสร้างความรู้ อาชีพ และรายได้ อาทิ ด้านศิลปาชีพ การศึกษา สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร

“พลังงาน” เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” นอกจากประชาชนจะได้รับชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง แล้ว กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงาม รวมทั้งมีกิจกรรม เวิร์คช็อป D.I.Y “พับผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยมือของตัวเอง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกอีกด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2140 6306

“สำหรับการจัดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” ที่กระทรวงพลังงานได้จัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการโดยมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่จะช่วยประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่มีดี นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทุกวัน รวมทั้งมีกิจกรรม D.I.Y เพื่อให้ประชาชนที่สนใจประดิษฐ์ผีเสื้อพับซึ่งโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ทั้งนี้ หากประชาชนสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรม เข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต