รัฐบาล สั่ง กกพ.เลื่อนแถลงขึ้นค่า Ft งวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 65

รัฐบาล สั่ง กกพ.เลื่อนแถลงขึ้นค่า Ft งวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 65

รัฐบาล สั่ง กกพ.เลื่อนแถลงขึ้นค่า Ft งวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 65 อย่างไม่มีกำหนด ถือเป็นเป็นรอบที่ 2 แล้ว ภายหลังนายกฯ ขอให้ชะลอการขึ้นค่าเอฟที ในขณะที่บอร์ดกกพ.มีมติปรับขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) ว่า สำนักงานกกพ. ได้แจ้งเลื่อนแถลงข่าวการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที (FT) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2565 ก่อนถึงเวลาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพียง 30 นาที ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  โดยถือเป็นการเลื่อนรอบที่ 2 ใน 1 สัปดาห์ จากเดิมที่ครั้งแรกจะแถลงประกาศค่าเอฟทีงวดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 

ทั้งนี้ บอร์ด กกพ.ได้อนุมัติปรับขึ้นค่า Ft ตามประกาศอัตราใหม่เรียบร้อย​แล้วเมื่อวันที่ 27ก.ค. 2565 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ออกประกาศตามอัตรางวดใหม่ คือ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ขึ้นจากงวดปัจจุบัน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อรวมค่าไฟเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.72 บาทต่อหน่วย 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้สาเหตุที่ กกพ. ต้องยกเลิกงานแถลงข่าวประกาศค่าเอฟทีในครั้งแรกมาจากการที่มีผู้บริหารในรัฐบาลประสานมายังกรรมการ กกพ.ขอให้พิจารณาให้รอบคอบและให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วย ซึ่งการจะแถลงข่าวครั้งนี้ของ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ได้มีการแจ้งขอให้ยกเลิกการแถลงข่าวออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ การจะแถลงข่าวในวันที่ 5 ส.ค. 2565 นี้ สำนักงาน กกพ. ยังคงยืนยันตัวเลขเดิมตามบอร์ดอนุมัติ