ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.1237 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0628 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.1237 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0628 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (4 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.1237 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (3 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.1865 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0628 บาท/ยูโร)