พาณิชย์ รับรอง26 องค์ผ่านระบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทำลายล้างสูง

พาณิชย์ รับรอง26 องค์ผ่านระบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทำลายล้างสูง

กรมการค้าต่างประเทศ เผยจับ “ไวรัสซารส์” ต้นตอโรคโควิด เข้าในลิสต์สินค้าใช้ได้สองทาง หวังควบคุมส่งออก พร้อมรับรอง 26 บริษัท ผ่านการประเมินประสิทธิภาพระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ไทยได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 โดยกรมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมหลายฉบับ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน และถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ สินค้าที่ใช้ได้สองทาง และสินค้าเข้าข่าย (สินค้าที่นำมาผลิตได้ทั้งสินค้าทั่วไป และอาวุธทำลายล้างสูง เช่น เส้นใยคาร์บอนที่ใช้ผลิตอุปกรณ์กีฬา แต่ใช้ผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธได้ หรือสารไตรเอธาโนลามีนที่ใช้ทำสบู่ ผงซักฟอก สามารถทำสารพิษ ควันพิษ)   

นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันให้ภาคเอกชนที่ใช้สินค้าใช้ได้ 2 ทางผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จัดทำระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง (ICP) และต้องขอรับการประเมินผลการรับรองระบบงาน ICP กับกรมก่อนการส่งออก โดยล่าสุด มี 26 บริษัท จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ผ่านการประเมินจากกรม

  

 “ทั้ง 26 บริษัทนี้ ที่ผ่านการรับรองจากกรม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในต่างประเทศว่า สินค้าของ 26 บริษัท มีความปลอดภัย ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่ทำลายล้างสูง อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การส่งออกสินค้าไทยว่า มีมาตรฐานในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุทำลายล้างสูงเทียบเท่าสากล กรมจะเชิญชวนให้บริษัทอื่นๆ รวมถึงเอสเอ็มอี เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบงาน ICP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าส่งออกของไทยให้มากขึ้น” 

 

 

 

ด้านนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้กำหนดรายการสินค้าที่เข้าข่ายใช้ได้สองทางไว้แล้วหลายพันรายการ เพื่อให้ผู้ที่จะใช้สินค้าดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางหรือไม่ ถ้าใช่ จะต้องขออนุญาตก่อนส่งออก แต่ถ้าไม่ใช้ ผู้ใช้ต้องรับรองตนเองก่อนส่งออก ซึ่งล่าสุด ได้เพิ่มเชื้อไวรัสซารส์ ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 เข้าไปอยู่ในลิสต์สินค้าด้วย เพราะเชื้อโรคนี้ สามารถนำมาผลิตเป็นวัคซีนป้องกันโควิด หรืออาจจะมีผู้นำไปผลิตเป็นอาวุธชีวภาพที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก็ได้ และน่าจะมีเชื้อโรคใหม่อื่นๆ ที่นำเข้าสู่ลิสต์สินค้าดังกล่าวด้วย