ก.ล.ต.สั่งเบรกรับซื้อหุ้นTRUE-DTAC รอ'กสทช.'ชี้ขาดควบรวม

ก.ล.ต.สั่งเบรกรับซื้อหุ้นTRUE-DTAC รอ'กสทช.'ชี้ขาดควบรวม

ก.ล.ต. แจงการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE - DTAC รวมถึงการรับซื้อหุ้นของ TRUE และ DTAC จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านนั้น ต้องรอผลการพิจารณาที่ชัดเจนจาก กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักในเรื่องนี้ก่อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ส่งหนังสือถึง ประธานกลุ่มเครือข่ายแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท NT ว่า ตามที่ท่านได้มีหนังสือเลขที่ 01/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอให้พิจารณากำกับดูแลการรับซื้อหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ  DTAC 

   
 ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งการให้บริษัท TRUE และDTAC  ดำเนินการให้บริษัท ชิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ("ผู้รับซื้อหุ้น") เลื่อนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านออกไป นกว่าผลการพิจารณาควบรวมของ TRUE และ DTAC ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีข้อยุติ และแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไปของบริษัทใหม่ 
 

 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบประเด็นที่ท่านแจ้ง และขอเรียนว่าการดำเนินการต่างๆกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC ซึ่งรวมถึงการรับซื้อหุ้นของ TRUE และ DTAC จากผู้ถือหุ้นนั้น ต้องรอผลการพิจารณาที่ชัดเจนจาก กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักในเรื่องนี้ก่อน