"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 กรกฎาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 กรกฎาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 กรกฎาคม 2565 อัปเดตล่าสุด กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กเลยจาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 กรกฎาคม 2565 (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.) กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT 

 

 

โดย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" 31 กรกฎาคม 2565 จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปตท. (อัปเดต 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.)

 

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 45.26 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 47.16 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร


"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" บางจาก (อัปเดต 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.)

 

 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 47.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

 

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" เชลล์ (อัปเดต 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.)

 

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 48.76 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" PT (อัปเดต 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.)

 

 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 45.76 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร