"เอกลาภ" แจง บริษัทแม่ที่สิงคโปร์ ยื่นขอพักชำระหนี้ ยันไม่กระทบ ZIPMEX

"เอกลาภ"  แจง บริษัทแม่ที่สิงคโปร์ ยื่นขอพักชำระหนี้ ยันไม่กระทบ ZIPMEX

"เอกลาภ ยิ้มวิไล "แจง ข่าวการยื่นขอพักชำระหนี้เป็นการดำเนินการของบริษัทแม่ (Zipmex Asiaในสิงคโปร์ )-บริษัทในเครือ Zipmex Pte ยันไม่ส่งผลกระทบกับZIPMEX เผยความคืบหน้าเจรจากับนักลงทุนหลายรายเป็นในทิศทางที่ดี

นายเอกลาภ ยิ้มวิไล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ZIPMEX)  โพสต์เฟซบุ๊ก แจงกรณีที่มีประเด็น Zipmex ยื่นศาลสิงคโปร์ขอพักชำระหนี้ ที่ปรากฏในข่าวนั้น   เป็นการยื่นขอพักชำระหนี้ (moratoriums relief) เป็นการดำเนินการของ Zipmex Asia Pte. Ltd (บริษัทแม่ของซิปเม็กซ์ซึ่งดำเนินการในประเทศสิงคโปร์) และ Zipmex Pte. Ltd.  (บริษัทในเครือของซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์)

โดยมีวัตถุประสงค์รวมไปถึงเพื่อให้ Zipmex Asia Pte. Ltd และ Zipmex Pte. Ltd. ยังคงสามารถดำเนินการเจรจาทางธุรกิจและบรรลุกระบวนการการลงทุนในกลุ่มบริษัท โดยนักลงทุนหรือบุคคลภายนอกอย่างปราศจากเหตุขัดข้องใด ๆ  อันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนในกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ทั้งนี้กระบวนการยื่นขอพักชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ และไม่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือมาตรการการควบคุมมายัง ZIPMEX รวมถึงบริษัทในเครือในประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการได้ตามปกติ และในการให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมถึงบรรดา Zipsters ให้มีความเข้าใจอันดีถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Z Wallet 

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และเรียกคืนความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งในขณะนี้ ซิปเม็กซ์ มีความคืบหน้าในทางที่ดีจากการเจรจากับนักลงทุนหลายราย โดย ซิปเม็กซ์ หวังว่ากลยุทธ์ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้สถานการณ์ของซิปเม็กซ์ เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น