กรมศุลกากรจับกัญชานำเข้าผิดกฎหมาย เผย“JULPAOS KRESOPON”เป็นผู้นำเข้า

กรมศุลกากรจับกัญชานำเข้าผิดกฎหมาย เผย“JULPAOS KRESOPON”เป็นผู้นำเข้า

กรมศุลกากรร่วมกรมวิชาการเกษตรแถลงจับกุมนำเข้ากัญชา-กัญชง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กิโลกรัม โดยมี“JULPAOS KRESOPON”เป็นผู้นำเข้าผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วนทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันนี้ (26 ก.ค.) เวลา 13.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าว การจับกุมกัญชา-กัญชง จำนวน 5.3 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายพชรเปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคม ออนไลน์เกี่ยวกับการนำเข้ากัญชา-กัญชง กรมศุลกากรได้เฝ้าติดตามผ่านระบบบริหารความเสี่ยง และได้ตรวจพบใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ระบุชื่อผู้นำเข้า JULPAOS KRESOPON ไม่ระบุชื่อสินค้าผ่านบริษัท ขนส่งสินค้าเร่งด่วน

ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ทำการอายัดสินค้าดังกล่าว เมื่อเปิดตรวจ พบว่า สินค้ามีลักษณะคล้ายช่อดอกกัญชา-กัญชง ซึ่งเป็นของต้องกำกัดและต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมวิชาการเกษตรมาแสดงก่อนผ่านพิธีการศุลกากร อันเป็นความผิดฐานแสดงข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำกัด เป็นความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจสอบย้อนหลัง แล้วพบว่า มีการนำเข้าลักษณะคล้ายกันนี้มาแล้ว 2 ครั้ง จึงได้แจ้งความดำเนินคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป