พาณิชย์ดัน 'ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ'​ เจาะตลาดออสเตรีย

สามารถเจรจาโน้มน้าวให้ผู้นำเข้าออสเตรียหลายรายหันมานำเข้าข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นสินค้าชนิดแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ของสหภาพยุโรป

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ​ กระทรวง​พาณิชย์​ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์​ ระบุ   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา​ รายงานว่า สามารถเจรจาโน้มน้าวให้ผู้นำเข้าออสเตรียหลายราย หันมานำเข้าข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นสินค้าชนิดแรกของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ของสหภาพยุโรป และสามารถจับคู่ธุรกิจระหว่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ตราศรีแสงดาว กับผู้นำเข้าอาหารในกรุงเวียนนา 2 ราย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์