รัฐบาลโชว์ไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนสำเร็จกว่าหมื่นล้านบาท 

"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน หนี้ครัวเรือน" ผ่านมาแล้ว 60 ครั้ง ภาพรวมล่าสุดมีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยแล้วทั้งสิ้น 51,145 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 48,523 ราย คิดเป็น 94.87%

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ​ ​ระบุ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน หนี้ครัวเรือน" ผ่านมาแล้ว 60 ครั้ง ภาพรวมล่าสุดมีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยแล้วทั้งสิ้น 51,145 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 48,523 ราย คิดเป็น 94.87% รวมทุนทรัพย์กว่า 10,162 ล้านบาท สามารถลดค่าใช้จ่ายของการฟ้องร้องคดีของประชาชนไปกว่า 4,358 ล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์