คริปโตมายด์ ผนึก สยามดิสคัฟเวอรี่-นิมิต สตูดิโอ-Fairtex รุก 'เมตาเวิร์ส'

คริปโตมายด์ ผนึก สยามดิสคัฟเวอรี่-นิมิต สตูดิโอ-Fairtex รุก 'เมตาเวิร์ส'

คริปโตมายด์ ผนึก สยามดิสคัฟเวอรี่-นิมิต สตูดิโอ-Fairtex รุก 'เมตาเวิร์ส' ครั้งแรก ในโปรเจค “Fight for the Future” เปิดตัวดิจิทัลแลนด์บนSandboxมีผู้เล่นกว่า 2 ล้านคน โมเดลต่อยอดสู่อนาคต แบรนด์ไทย-ต่างประเทศเตรียมเป็นพาร์ทเนอร์กว่า 3 แบรนด์ ผุดโปรเจกต์เมตาเวิร์สระดับโลก

นายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า คริปโตมายด์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนา Metaverse  ครั้งแรกเต็มตัว โดยมีหน้าที่หลักในการเป็นเหมือนผู้บริหารที่ดินบน SandBox รวมทั้งบริหารจัดการให้แก่ผู้ที่สนใจอยากสร้าง หรือสามารถมาเช่าที่ดินผืนนี้ได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สและโลกความจริงเข้าด้วยกัน และร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีพื้นที่ในการสร้างกิจกรรมนี้ขึ้น

"สำหรับการร่วมสร้างเมตาเวิร์สในครั้งนี้ เป็นโมเดลในการต่อยอดสู่อนาคตที่หลายๆ แบรนด์จากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ จะเข้ามาในโลกเมตาเวิร์สมากขึ้น ซึ่งจุดเริ่มต่นครั้งนี้สร้างความสนใจให้กับหลายบริษัทติดต่อเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคริปโตมายด์มากว่า 3 แบรนด์ "

คริปโตมายด์ ผนึก สยามดิสคัฟเวอรี่-นิมิต สตูดิโอ-Fairtex รุก 'เมตาเวิร์ส'

"การสร้างเมตาเวิร์สบนแพลตฟอร์มบนโกลบอลแพลตฟอร์ม ซึ่งนิมิตรเนชั่นพาร์ทเนอร์ของคริปโตมายด์มีความสามารถที่จะไปสร้างบนเมตาเวิร์สใดก็ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่เพียงเมตาเวิร์สในเมืองไทยเท่านั้น เช่น Sandbox ทำให้เราเป็นบริษัทแรกในไทยที่ทำให้คนมาเล่นในเกม Alpha Season 3 ได้ และมองถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลก ซึ่งส่วนหนึ่งมากจากลูกค้าของ Sandbox ที่มีฐานลูกค้ามากมายทั่วโลก"

โดยการผสานความร่วมมือกันในโปรเจค “Fight for the Future” กับสยามดิสคัฟเวอรี่ และ NIMIT Studio นับเป็นอีกก้าวของการสร้างปรากฏการณ์ที่เหนือระดับให้กับสยามดิสคัฟเวอรี่

คริปโตมายด์ในฐานะที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนา Metaverse ได้ร่วมกับ Nimit Studio ทำ ประเทศดิจิทัล NIMIT2050 บน พื้นที่ดินดิจิทัล The Sandbox การที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และ Fairtex ได้เข้ามาร่วม Jinta Valley บน The Sandbox Alpha Season 3 ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีผสานโลกจริงกับโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับการบริการและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า และ Community

นอกจากนี้ยังร่วมกับนิมิต สตูดิโอจัด Talks ในหัวข้อเกี่ยวกับ Future of Artists และ Future of Metaverse and Investment ที่รวบรวมผู้มีชื่อเสียงมากมายในวงการศิลปะ และวงการสินทรัพย์ดิจิตัลเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับถอดรหัสความสำเร็จของศิลปิน, NFT, อัตลักษณ์ของ Digital Nation, และการลงทุนใน Metaverse และอีกมากมายในวันที่ 30-31 กรกฎาคม นี้

สยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึกกำลัง NIMIT และ Cryptomind ฉลองการเปิดตัวดิจิทัลแลนด์ครั้งแรกของคน ไทยในโลกครั้งแรกบน The Sandbox ที่ผู้เล่นกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกจะได้สัมผัสกับผลงานของคนไทย เต็มเปี่ยมศักยภาพครีเอทสร้างสรรค์งานในระดับ Win the World for Thailand

โดยการร่วม Co-creation ระดับโลก ระหว่าง Best of Lifestyle Experiences ได้แก่ สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ Best of Digital Metaverse Experiences ได้แก่ NIMIT & Cryptomind การผสาน 020 ที่ แท้จริง โดยมีแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp และสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นจุดเชื่อมโลกถึงกัน ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์