“ปตท.สผ.” เร่งกำลังผลิตก๊าซฯ “แหล่งเอราวัณ” สิ้นปี 400 ล้านลูกบาศก์ฟุต

“ปตท.สผ.” เร่งกำลังผลิตก๊าซฯ “แหล่งเอราวัณ” สิ้นปี 400 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ปตท.สผ. ระบุ “แหล่งเอราวัณ” มีกำลังผลิต 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ยังต่ำกว่าสัญญา คาดสิ้นปีนี้ดันกำลังผลิตเป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เร่งแผนดันกำลังผลิตแหล่งอื่นทดแทน แง้ม เตรียมงบลงทุนโครงการ JDA เพิ่มปริมาณก๊าซฯ อย่างน้อย 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวถึงความคืบหน้าสำหรับการเร่งกำลังการผลิตแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ว่า ขณะนี้กำลังการผลิตอยู่ที่ 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยภายในสิ้นปี 2565 นี้ ปตท.สผ.จะเร่งกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ส่วนหมายเลข G2/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช) ถือว่ามีศักยภาพในการผลิตที่ดีอยู่แล้ว และปตท.สผ. จะเร่งกระบวนการผลิตเช่นกัน เพื่อนำมาชดเชยปริมาณก๊าซของแหล่งเอราวัณจากสัญญาจะต้องผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ในขณะที่พื้นที่ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วม (JDA) ไทย-มาเลเซีย ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 2 ประเทศในการขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป 10 ปี โดยนับจากปี ค.ศ. 2028 ดังนั้น ปตท.สผ. จะเตรียมแผนที่จะลงทุนและผลิตแก๊สเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ปริมาณก๊าซฯ เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการรวมพื้นที่เข้ามาใหม่เพื่อให้ดำเนินการผลิตก๊าซฯ ให้ได้ต่อเนื่อง

“การขยายเวลาโครงการ JDA ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทย เพราะเราจะได้วางกรอบการลงทุนเพื่อนำแก๊สเข้ามาเมืองไทยให้มากขึ้น เบื้องต้นในปริมาณราว 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพราะทุกวันนี้ก๊าซฯ ในอ่าวไทยลงน้อยลงมากแล้ว แม้ว่าโครงการ JDA จะเป็นสัดส่วนที่ขายแก๊สให้กับทางมาเลเซีย แต่ที่เราจะเร่งทำเพิ่มเพื่อทดแทนแหล่งเอราวัณด้วย”

นายมนตรี กล่าวว่า สำหรับปริมาณก๊าซฯ ในตอนนี้ที่จะได้มาเพิ่มเติมจากแหล่งเอราวัณที่ขาดหายไป หลัก ๆ จะมาจากแหล่งบงกช โครงการ JDA จากมาเลเซีย 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แหล่งอาทิตย์ ตามสัญญา 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนสัญญาเป็น 280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้เกือบ ๆ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

“วันนี้ศักยภาพของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทยจะยังคงขาดปริมาณก๊าซฯ ถึง 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เราจึงจะต้องเร่งกำลังผลิต เพราะตอนนี้แหล่งเอราวัณเรายังขาดราว 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และสิ้นปี 2565 นี้ จะขาดน้อยลงเหลือที่ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน”

รายงานข่าวระบุว่า ในการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งเอราวัณของ ปตท.สผ. ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำลังการผลิตตามสัญญา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากติดปัญหาการขอเข้าพื้นที่กับผู้ได้รับสัมปทานเดิม จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการลงทุนหรือดำเนินการใด ๆ ได้ในพื้นที่ จึงทำให้ ปตท.สผ.ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็นไปตามสัญญาที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปี 2567

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ. อีดี) บริษัทในเครือ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายปิโตรเลียม และข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิ่งติดตั้งของรัฐในการประกอบกิจการปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ) และหมายเลข G2/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช) เพื่อเตรียม ความพร้อมในการผลิตก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ 20 เม.ย. 2565