กทม.- จีซี เล็งปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท​ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เรื่องแนวทางความร่วมมือโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และปลูกต้นไม้ล้านต้น

กทม.- จีซี เล็งปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท​ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เรื่องแนวทางความร่วมมือโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และปลูกต้นไม้ล้านต้น ในส่วนของความร่วมมือการปลูกต้นไม้ล้านต้น ตอนนี้ กทม.มีภูเขาขยะที่อ่อนนุชรวมประมาณ 103 ไร่ โดยเป็นภูเขาขยะใหญ่ 48 ไร่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถถมดิน ปรับหน้าดิน และปลูกต้นไม้ได้เลย ซึ่งทาง GC ยินดีที่จะร่วมปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร โดยจะได้มีการประสานงานกันต่อไป

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์