เช็กลิสต์ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" 4 บิ๊กคอร์ปปี 2565 "ผลตอบแทน" เท่าไรบ้าง ?

เช็กลิสต์ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" 4 บิ๊กคอร์ปปี 2565 "ผลตอบแทน" เท่าไรบ้าง ?

รวม "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" จากบิ๊กคอร์ป อย่าง "สยามพิวรรธน์" "ดุสิตธานี" "ซีพีเอฟ" และ "ไมเนอร์" ทั้งที่เสนอขายแล้ว และเตรียมเสนอขายในช่วงปี 2565 บริษัทไหนให้ดอกเบี้ยสูง ?

"หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" หรือ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน" เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกกลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นในช่วงปี 2565 ที่ "บิ๊กคอร์ป" ไทยหลายแห่ง ทยอยออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์รุ่นใหม่ ทั้งเพื่อมาแทนที่รุ่นเดิม หรือบางบริษัทก็ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมธุรกิจใหญ่ในไทยที่ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ปี 2565 นี้ ที่ทั้งเปิดจองซื้อไปแล้ว รวมถึงที่กำลังจะเตรียมเปิดจอง ได้แก่  "สยามพิวรรธน์" "ดุสิตธานี" "ซีพีเอฟ" และ "ไมเนอร์" พร้อมเปรียบเทียบ "ผลตอบแทน" หรือ "ดอกเบี้ย" ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ว่าน่าสนใจแค่ไหน ?

  •  ดุสิตธานี 

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ครั้งที่ 1/2565 หรือ Hybrid Perpetual Bond เสนอขายให้กับ "ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน" จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 1-10 ส.ค.นี้ 

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” และจัดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ Hybrid Perpetual Bond ที่ระดับ “BB”

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้

ปีที่ 1 - 5 อัตราคงที่อยู่ที่ 8.00% ต่อปี

ปีที่ 6 - 10 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีบวก 5.90% ต่อปี

ปีที่ 11 - 30 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีบวก 6.20% ต่อปี

ปีที่ 31 - 50 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีบวก 6.80% ต่อปี

ปีที่ 51 เป็นต้นไปเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวก 8.00% ต่อปี

ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับทุกๆ 5 ปีเพื่อให้สะท้อนกับสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น

  •  สยามพิวรรธน์ 

กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยไม่กำหนดอายุ แต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป 

โดยอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 5.25%-5.50% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอขายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ส.ค. 65 นี้

อันดับเครดิตของบริษัทฯ อยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 

  •  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ด้าน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) คาดว่าจะเสนอแก่ประชาชนทั่วไปในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม (MINT18PA) ที่บริษัทฯ มีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เพื่อยังคงโครงสร้างทางการเงินให้มีความแข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมรับโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ แนวโน้ม Stable ขณะที่บริษัทฯ ได้รับการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือที่ A แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 อย่างไรก็ตามต้องรอประกาศ “ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทน” จากหุ้นกู้นี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

เช็กลิสต์ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" 4 บิ๊กคอร์ปปี 2565 "ผลตอบแทน" เท่าไรบ้าง ?

  •  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 

สำหรับช่วงต้นปี 2565 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ "CPF" ก็ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ("หุ้นกู้ด้อยสิทธิ") ที่เสนอขายเมื่อปี 2560 และทำการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดเดิมซึ่งเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป โดยเปิดขายไปแล้วเมื่อ มี.ค. 65 โดยผลตอบแทนที่จะได้รับ คือ

อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 4.50 % ต่อปี (พ.ศ. 2565 – 2570)
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 – ปีที่ 25 = 3.39 %
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26 – ปีที่ 50 = 4.14%
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 51 เป็นต้นไป = 5.14 %

โดยมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

------------------------------------------

ที่มา: ThaiBMA, CPF