BTS ยื่น DSI สอบสายสีส้ม หลังศาลปกครองตัดสินล้มประมูล "ไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

BTS ยื่น DSI สอบสายสีส้ม หลังศาลปกครองตัดสินล้มประมูล "ไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

BTS ยื่น DSI ตรวจสอบการล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก หลังศาลปกครองกลางพิพากษา ยกเลิกการประมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย เผย ศาลอาญาคดีทุจริต นัดอ่านคำพิพากษา 27 ก.ย.นี้

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันที่ 20 ก.ค.2565 เวลา 13.00 น. เพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2565 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาคดีการยกเลิกการประมูล โดยระบุว่า กรณีคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และการยกเลิกคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว และเพิกถอนประกาศ รฟม. เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และการยกเลิกคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว ลงวันที่ 3 ก.พ.2564 เป็นเหตุให้บีทีเอสได้รับความเสียหาย

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ลงวันที่ 3 ก.ค.2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว และเพิกถอนประกาศของ รฟม. เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว ลงวันที่ 3 ก.พ.2564 

 

ศาลปกครองให้เหตุผลว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2564 ว่า การมีมติยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าวเพื่อช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) แต่ปรากฏเพียงความเห็นของ รฟม.ในเรื่องนี้ว่าเอกชนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา และบีทีเอสไม่มีความเสียหายใดใดจากการยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากเหตุแห่งคดีพิพาทสิ้นสุด และจะคืนซองข้อเสนอ หลักประกันซอง และเงินค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ เงินค่าซื้อเอกสาร คืนเอกชนทุกรายเท่านั้น

โดยมติยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าวมิได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา BTS ได้ยื่นฟ้องคดีทางอาญาที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยศาลนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 27 ก.ย.2565