"เอ็กโก กรุ๊ป" ยัน โรงไฟฟ้า "น้ำเทิน 1" สปป.ลาว ออกแบบ-ก่อสร้างตามมาตรฐานสากล

"เอ็กโก กรุ๊ป" ยัน โรงไฟฟ้า "น้ำเทิน 1" สปป.ลาว ออกแบบ-ก่อสร้างตามมาตรฐานสากล

"เอ็กโก กรุ๊ป" แจงกระแสข่าวการรั่วซึมของน้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว มีการออกแบบและก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โครงสร้างแข็งแรง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและกระแสข่าวเกี่ยวกับการรั่วซึมของน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว ในสื่อโซเชียลมีเดียนั้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้ถือหุ้น 25% ของโครงการดังกล่าว ขอชี้แจงว่า กระบวนการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete Dam) อาจทำให้มีน้ำแทรกตัวผ่านช่องเล็ก ๆ ของชั้นดินและชั้นหินด้านข้างตัวเขื่อนในบางจุดนั้น เป็นกรณีปกติที่สามารถพบได้ในช่วงที่เขื่อนเริ่มมีการกักเก็บน้ำ ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักและความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อน ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด โดยโรงไฟฟ้า “น้ำเทิน 1” ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

เอ็กโก กรุ๊ป ขอยืนยันว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” กำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 644.30 เมกะวัตต์ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โครงสร้างเขื่อนมีความแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date - COD) ภายในเดือนสิงหาคม 2565