ข่าวปลอม! PTT Station จำหน่าย "บัตรเติมน้ำมัน" ราคาพิเศษ 890 บาท

ข่าวปลอม! PTT Station จำหน่าย "บัตรเติมน้ำมัน" ราคาพิเศษ 890 บาท

แชร์ว่อน! PTT Station จำหน่าย "บัตรเติมน้ำมัน" ราคาพิเศษ 890 บาท ล่าสุด ปตท. ชี้แจงแล้วเป็น "ข่าวปลอม" เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง PTT Station จำหน่าย "บัตรเติมน้ำมัน" ราคาพิเศษ 890 บาท ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลเท็จ"

 

 

จากกรณีที่มีการนำรูปภาพบัตร พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด (PTT Station Privilege Card) ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสดเพื่อใช้ชำระค่าน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ทั่วประเทศที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต ไปประกอบในสื่อเสนอขายบัตร พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด ในราคาพิเศษ ซึ่งปรากฏทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงมีการนำภาพกิจกรรมที่มีผู้บริหารของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ไปใช้ประกอบในสื่อประชาสัมพันธ์เสนอขายบัตรดังกล่าวด้วย

 

ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า โออาร์ ในฐานะผู้จำหน่ายบัตรเติมนำมัน พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบัตร พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด (PTT Station Privilege Card) ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย และไม่มีนโยบายในการจำหน่ายบัตร พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด ผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด ขอให้ผู้บริโภคทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการซื้อบัตรเติมน้ำมันในราคาพิเศษจากช่องทางอื่น ๆ ที่มิใช่ช่องทางจำหน่ายของโออาร์

 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรือโทร 1365 Contact Center

 

สรุป : โออาร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบัตร พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด (PTT Station Privilege Card) ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย และไม่มีนโยบายในการจำหน่ายบัตร พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด ผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด