ขยายเวลาต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ ถึง 30 ก.ย. 65

กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันธรรมดานอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. เริ่มตั้งแต่11 กรกฎาคม- 30 กันยายน นี้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก​ จิรุตม์ วิศาลจิตร  ระบุ กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันธรรมดานอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. เริ่มตั้งแต่11 กรกฎาคม- 30 กันยายน นี้​และเตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม- กันยายน สำนักงานขนส่งในพื้นที่กรุงเทพ​ปริมณฑล​ และจังหวัดท่องเที่ยว สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue