“จุรินทร์” เปิด “IP Fair 2022” ชูแนวคิด มันส์ดีเวิร์ส

“จุรินทร์” เปิด “IP Fair 2022” ชูแนวคิด มันส์ดีเวิร์ส

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 8-10 ก.ค.จุดประกายคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์เป็นทรัพย์สินพร้อมทำ MOU ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ยกระดับวงการกีฬาไทย หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประธานเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา(IP Fair) 2022 และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)  ว่า  งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Fair 2022 ปีนี้ได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของคนไทย เพื่อสร้างมุมมองใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไทย นำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สร้างมูลค่า หรือเพิ่มมูลค่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งวันนี้มีการมอบรางวัล IP Champion 2022 ให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละด้าน อาทิ ด้านสิทธิบัตร ตู้ขายเครื่องดื่มเต่าบิน ซึ่งถือเป็นอนุสิทธิบัตรที่สามารถสร้างศักยภาพทางด้านการค้าเศรษฐกิจนอกจากภายในประเทศแล้วในต่างประเทศอีกมากหลายประเทศ 

ด้านเครื่องหมายการค้าเจ้าของรองเท้าแตะกีโต้ ซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย กลายเป็นแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและไปไกลอีกหลายประเทศทั่วโลก

ด้านลิขสิทธิ์ การจัดทัวร์นาเม้นท์ด้านกีฬา โดยการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี ซึ่งจะมีลิขสิทธิ์ทั้งด้านการจัดการแข่งขันและลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไปยังผู้ชมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

“จุรินทร์” เปิด “IP Fair 2022” ชูแนวคิด มันส์ดีเวิร์ส

และด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หรือจีไอ GI สินค้าที่ได้รับรางวัลคือข้าวสังข์หยดของจังหวัดพัทลุง โดยสินค้าจีไอเป็นป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนไปแล้วถึง 161 สินค้า จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็น GI ที่ได้ ซึ่งเมื่อก่อนขายได้เพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาท หลังเป็น GI ขายได้ 80-90 บาท/กก. ซึ่ง GI ทั้งประเทศตอนนี้มี 161 สินค้า ในอดีตขายได้เพียง 10,000 กว่าล้านบาทต่อปี แต่ขณะนี้สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 40,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีความสำคัญสำหรับอดีตและโลกในอนาคตด้วย

นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำ MOU  กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำกีฬามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อชื่อเสียงของประเทศ และจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศและวงการกีฬาต่อไป เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักกีฬา ผู้อยู่ในวงการกีฬาและชื่อเสียงของประเทศได้มูลค่าทางเศรษฐกิจมาด้วย ซึ่งมีหลายด้านที่จะนำมาใช้ประโยชน์จาก MOUได้เช่น ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การออกแบบ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอด ทัวร์นาเมนต์ กีฬาด้านอื่น เช่น มวยไทยก็จะเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายชัดเจนการแข่งขัน สามารถเพิ่มมูลค่าโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในงาน IP Fair 2022 คือ การแปลงงานศิลปะเช่น ภาพวาด ไปเป็น NFT ผ่านระบบดิจิทัล นำไปขายผ่านระบบบล็อกเชน ส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ ซึ่งเป็นศิลปะที่รังสรรค์โดยศิลปินซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตนมอบด้านซอฟพาวเวอร์ว่าต้องเน้นสร้างมูลค่าจากซอฟพาวเวอร์  โดยในงานวันนี้มีผลงานทายาทศิลปิน”ถวัลย์ ดัชนี “นำภาพที่มาแปลงเป็น NFT มาขายบนระบบแพลตฟอร์มบล็อกเชนซึ่งขายได้มูลค่าถึง 2,800,000 บาทด้วย

“จุรินทร์” เปิด “IP Fair 2022” ชูแนวคิด มันส์ดีเวิร์ส

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า   งาน IP Fair 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. นี้ ที่บริเวณชั้น 1 และชั้น 9 สยามสเคป ชูแนวคิด มันส์ดีเวิร์ส ทรัพย์สินทางปัญญาทางเลือกของคนรุ่นใหม่ โชว์ไอเดียการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งกีฬา ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี เกมส์ ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริษัท ปตท. เอสซีจีเคมิคอลส์ กสิกรเอ็กซ์ ฯลฯ ร่วมสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา