ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,370.00 สังกะสี เมตริกตันละ 110,220.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,370.00 สังกะสี เมตริกตันละ 110,220.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,370.00 สังกะสี เมตริกตันละ 110,220.00