"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 8 ก.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 8 ก.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ล่าสุด 8 กรกฎาคม 2565 อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับเท่าไร ?

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊ม ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

ภายหลังจาก บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ โดยน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ปรับลดราคา 3.00 บาท/ลิตร ยกเว้น E85 ลดราคา 1.80 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป โดย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" มีดังนี้

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปตท.

(อัปเดตข้อมูล ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 7 ก.ค. 65)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 48.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 8 ก.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" บางจาก

(อัปเดตข้อมูล ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 7 ก.ค. 65)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 49.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 8 ก.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" เชลล์ (Shell) 

(อัปเดตข้อมูล ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 7 ก.ค. 65)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 52.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.69 บาท/ลิตร

 

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่