CPF เตรียมออกขายหุ้นกู้ คาดต้นส.ค.นี้ จองซื้อผ่านแอป TrueMoney Wallet

CPF  เตรียมออกขายหุ้นกู้ คาดต้นส.ค.นี้ จองซื้อผ่านแอป TrueMoney Wallet

ซีพีเอฟ” เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น อายุ 4 ปี ,6ปี และ8ปี คาดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 และ 8-9 ส.ค.นี้ 2565 จองซื้อบนแอป TrueMoney Wallet และผ่าน 3สถาบันการเงิน กรุงไทย-กสิกรไทย-ซีไอเอ็มบี ไทย

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World” เปิดเผยว่า CPF เตรียมออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบภายหลังหุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.60 –3.75% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.79 – 4.14% ต่อปี 

 

ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนที่แน่นอนของหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังนับว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่นTrueMoney Wallet สำหรับหุ้นกู้อายุ 4 ปี อีกด้วย การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย CPF ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2565 ที่ระดับ “A+” สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัทในช่วงที่ปัจจัยภายนอกมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อคงไว้ซึ่งระดับอันดับเครดิตเรทติ้ง และความพยายามในการบริหารธุรกิจท่ามกลางวิกฤตเพื่อรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อไป นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ตลอดจนการมีฐานการผลิตในหลายประเทศ รวมถึงการมีสินค้า

ปัจจุบันธุรกิจของ CPF ครอบคลุมอยู่ 17 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรองรับประชากรได้มากกว่า 4 พันล้านคน และส่งออกไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วทั้ง 5 ภูมิภาคของโลก CPF ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และกุ้ง ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป และธุรกิจอาหาร รวมถึงกิจการร้านอาหารและจุดจำหน่ายสินค้า โดยมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯมีรายได้จากการขายจำนวน 138,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%จากงวดเดียวกันของปี โดยรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 13% และรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18% และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,842 ล้านบาท 

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่าย มั่นใจว่า หุ้นกู้ CPF ที่จะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคม 2565 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้ง CPF ยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ เว็บไซต์ ตลท. หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัครแอปพลิเคชั่นTrueMoney Wallet และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์  TrueMoneyหรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240