AEONTS ไตรมาส 1/65 กำไร 1.1 พันล้านบาท ลด 3%

AEONTS  ไตรมาส 1/65 กำไร 1.1 พันล้านบาท ลด 3%

"อิออน" ไตรมาส 1/65 สิ้นสุด 31 พ.ค. มีกำไร 1.1 พันล้านบาท ลดลง 3% แต่มีรายได้ เพิ่มขึ้น 5.48 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน มียอดการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 41% พบการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการทำการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  บริษัทมีกำไรจากงบการเงินรวม 1,115 ล้านบาท ลดลง 3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากงบการเงินรวม 5,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ ของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น17%  ซึ่ง สอดคล้องกับปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสนี้ และรายได้อื่นจาก หนี้สูญรับคืนเพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้   ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้ บริการสินเชื่อกว่า 2.6 ล้านคน ประกอบไปด้วยลูกค้าในกรุงเทพฯ  30% และลูกค้าในต่างจังหวัด 70% 

 

 

สำหรับ ธุรกิจในประเทศกัมพูชา เมียนมา  และลาวมีลูกค้ารวมมากกว่า 118,000 ราย โดยคิดเป็น 5% ของจำนวนลูกค้าของ บริษัท

อย่างไรก็ตามบริษัท เน้นส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจหลักมี ดังนี้

บริษัท มียอดการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 41% จากปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจากการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการทำการตลาด ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยในไตรมาสที่ 1/2565 มีสัดส่วนของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทางออนไลน์18% ของยอดการใช้จ่ายรวม 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์