เจาะไส้ใน "เงินเฟ้อ" มิ.ย.65 พุ่ง 7.66% คนไทยต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง

เจาะไส้ใน "เงินเฟ้อ" มิ.ย.65 พุ่ง 7.66% คนไทยต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง

ตัวเลข "เงินเฟ้อ" ล่าสุด เดือนมิถุนายน 2565 พุ่ง 7.66% ทำนิวไฮต่อเนื่อง 13 ปี ตามไปดูกันว่า "ค่าครองชีพ" ของคนไทย นอกจากค่าน้ำมันที่พุ่งไม่หยุดแล้ว ยังมีรายจ่ายอะไรอีกบ้าง ที่ปรับเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ “เงินเฟ้อ” ของไทยล่าสุด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงข้อมูลการปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟ้อถึง 7.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (มิ.ย. 64) โดยมีปัจจัยที่ดันให้ "อัตราเงินเฟ้อ" สูงขึ้น หลักๆ คือ ราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม

รณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (CPI) เดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 107.58  เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 (106.62) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.90% (MoM) ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้น 1.40% (MoM) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนนี้อยู่ที่ 7.66% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลชุดนี้ยังสะท้อนว่าแม้เงินเฟ้อจะปรับตัวสูง แต่ยังมีกลุ่มสินค้าที่มีราคาลดลงในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

โดยราคาสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ มีดังนี้

  •  สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น 

1. กลุ่มพลังงาน มีอัตราการเติบโตของราคา 39.97% จึงส่งผลให้พลังงานมีสัดส่วนถึง 61.83% ของอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ ทั้งนี้ สินค้ากลุ่มพลังงานประกอบด้วย

- น้ำมันเชื้อเพลิง ราคาเพิ่มขึ้น 39.45%
- ค่าไฟฟ้า ราคาเพิ่มขึ้น 45.41%
- ราคาก๊าซหุงต้ม ราคาเพิ่มขึ้น 12.63%

2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีอัตราการเติบโตของราคา 6.42% จึงส่งผลให้กลุ่มอาหารมีสัดส่วน 34.27% ของอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และเครื่องประกอบอาหาร สาเหตุที่กลุ่มอาหารมีราคาเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพลังงานเป็นต้นทุนแฝงในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารทุกขั้นตอน ตลอดจนเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ และราคาวัตถุดิบทั้งหมด   

3. สินค้าอื่นๆ มีสัดส่วน 3.9% ของอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ อาทิ สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด (น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม) ของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน) ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (บุหรี่ เบียร์ สุรา) และค่าโดยสารสาธารณะ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เจาะไส้ใน \"เงินเฟ้อ\" มิ.ย.65 พุ่ง 7.66% คนไทยต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง

  •  สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง 

1. กลุ่มข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลง 2.73% โดยเฉพาะราคาข้าวสาร เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีจำนวนมาก และการจัดโปรโมชันตามห้างสรรพสินค้า

2. กลุ่มผลไม้สด ลดลง 2.53% อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง ตามปริมาณผลผลิตที่มีค่อนข้างมาก

3. กลุ่มการสื่อสาร ลดลง 0.08% อาทิ ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ และค่าเครื่องรับโทรศัพท์มือถือ

-----------------------------------------------------------------

อ้างอิง: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า