บีทีเอส กรุ๊ปฯมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดบ้านพราน 

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมอาหารแห้ง ให้กับเด็กนักเรียน​ โรงเรียนวัดบ้านพราน จ. อ่างทอง

ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ  รังสิน กฤตลักษณ์​ ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE สุรพงษ์  เลาหะอัญญา และที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นริศรา ศรีสันต์  ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมอาหารแห้ง ให้กับเด็กนักเรียน​ โรงเรียนวัดบ้านพราน จ. อ่างทอง เพื่อให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเรียนรู้ข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนการสอนต่อไป