AIS ทุ่ม 2 พันล้าน เพิ่มสิทธิพิเศษลูกค้า

ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้าและสิทธิประโยชน์ AIS บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ระบุ หลังการเปิดประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยวในช่วง 5 เดือนแรก กลับมาเติบโต 125%

ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้าและสิทธิประโยชน์ AIS บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ระบุ หลังการเปิดประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยวในช่วง 5 เดือนแรก กลับมาเติบโต 125% และคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น เอไอเอสทุ่มงบประมาณกว่า 2,000  ล้านบาท เพื่อจัดสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเซเรเนดที่มีอยู่กว่า 6 ล้านคน ในการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง และสุขภาพ เพื่อใช้เอไอเอสพอยท์ในการรับส่วนลด แลกรับสินค้าจากร้านค้าพันธมิตร ทั้งในห้างสรรพสินค้า สายการบิน โรงพยาบาล  ฯลฯ  

รวมถึงความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอสทุกราย สามารถใช้ AIS Point แลกรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ส่วนลดเงินสด, แลกรับฟรีสินค้าหรือบริการ โครงการ “พอยท์เพย์” ที่ขยายร้านถุงเงินจากกลุ่มร้านอาหาร ไปในหมวดของร้านขายของชำ ร้านธงฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 850,000 ร้านค้าภายในสิ้นปี ช่วยทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดการหมุนเวียน จากการเสริมกำลังซื้อในกลุ่มร้านค้ารายย่อย

ปัจจุบันจำนวนลูกค้าเซเรเนดปัจจุบันมีทั้งหมดกว่า 6 ล้านคน และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษของลูกค้าเซเรเนดในช่วงโควิด-19 พบว่า ยอดการใช้สิทธิพิเศษเติบโตขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในหมวดเครื่องดื่มที่เติบโตกว่า 65% รองลงมา คือ แลกดาต้าแพจเก็จ และสติกเกอร์ไลน์ และมีสำหรับยอดการใช้สิทธิพิเศษด้านช้อปปิ้งเติบโตขึ้น 136% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และด้านอาหารและเครื่องดื่มเติบโตขึ้น 57% และด้านท่องเที่ยวเติบโตขึ้น 78%