ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.287 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.213 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.287 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.213 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.287 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (29 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.074 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.213 บาท/ดอลลาร์)