ครม. เคาะยกเว้นอากรขาเข้าคาร์ซีท ถึง 31 ธ.ค. 66

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ​ ระบุ​ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 โดยมีสาระสำคัญ เป็นการยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้า ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566