ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.00 สงขลา 70.75 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.20 สงขลา 70.95 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 43.60 สงขลา 43.35 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกรกฎคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 71.00 70.75 71.20 70.95
ชั้น 2 70.40 70.15 70.60 70.35
ชั้น 3 69.85 69.60 70.05 69.80
ชั้น 4 69.55 69.30 69.75 69.50
  69.10 68.85 69.30 69.05
ยางแท่ง        
STR5L 63.80 63.55 64.00 63.75
STR20 57.10 56.85 57.30 57.05
น้ำยางข้น 60% 43.60 43.35 43.80 43.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565