BAFS ประมาณการ 2Q65F: ปริมาณการเติมนํ้ามันเครื่องบินเพิ่มขึ้น

BAFS ประมาณการ 2Q65F: ปริมาณการเติมนํ้ามันเครื่องบินเพิ่มขึ้น

เราคาดว่า BAFS จะขาดทุนสุทธิ 140 ล้านบาทใน 2Q65F ดีขึ้น YoY จากขาดทุนสุทธิ 175 ล้านบาท ใน 2Q64 แต่แย่ลง QoQ จากขาดทุนสุทธิ 77 ล้านบาทใน 1Q65

โดยผลประกอบการที่ดีขึ้น YoY จะเป็นเพราะปริมาณการเติมน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นถึง 69% YoY เป็น 675 ล้านลิตรใน 2Q65F ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่ COVID-19 เริ่มระบาดในประเทศไทยใน 2Q63 ในขณะเดียวกันผลประกอบการที่แย่ลง QoQ จะเป็นเพราะ i) ไม่มีการบันทึกรายได้เงินปันผล 50 ล้านบาทจากโรงไฟฟ้า solar สองแห่งในญี่ปุ่นกำลังการผลิตรวมตาม PPA ที่ 10MW เหมือนกับใน 1Q65 และ ii) ไม่มีการบันทึกกำไรพิเศษ 38 ล้านบาทจากการปรับปรุงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินเหมือนกับใน 1Q65 แต่หากไม่รวมรายได้จากเงินปันผลและรายการพิเศษ เราคาดว่าผลประกอบการจากการดำเนินงานของ BASF ใน 2Q65F จะดีขึ้น QoQ เนื่องจากคาดว่าปริมาณการเติมน้ำมันเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น 19% QoQ เป็น 675 ล้านลิตร ตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) และดอนเมือง (DMK) นอกจากนี้ เรายังคาดว่าปริมาณการขนส่งเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น 16% QoQ เป็น 110 ล้านลิตร เพราะ utilization ที่ทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับของโครงการขยายท่อส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT (บางปะอิน - พิจิตร - ลำปาง) ดังนั้นเราจึงคาดว่ารายได้จากธุรกิจเติมน้ำมันเครื่องบินและขนส่งเชื้อเพลิงของ BAFS จะเพิ่มขึ้น 19% QoQ เป็น 402 ล้านบาท โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นรวมจะดีขึ้น QoQ เป็น -2.3% ใน 2Q65F จาก -5.4% ใน 1Q65

 

 

ปรับประมาณการปี 2565/66F เล็กน้อย

เราปรับลดประมาณการปี 2565F ลง 12% เป็นขาดทุนสุทธิ 203 ล้านบาท และปี 2566F ลง 14% เป็นกำไรสุทธิ 722 ล้านบาท เนื่องจากเราปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นรวมของธุรกิจเติมน้ำมันเครื่องบินและขนส่งเชื้อเพลิงของ BAFS ในปีนี้ลงจาก 22% เหลือ 18% และปีหน้าลงจาก 51% เหลือ 46% หลังจากที่ margin ของบริษัทใน 1Q65 ออกมาต่ำที่ -5% เท่านั้น

 

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ BAFS และคงราคาเป้าหมาย SoTP ปี 2565 ไว้ที่ 36.50 บาท แบ่งเป็น i) มูลค่าธุรกิจเติมน้ำมันเครื่องบินและธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิง 32.50 บาท และ ii) มูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้า solar เก้าโรงกำลังการผลิตรวมตาม PPA ที่ 45MW ที่ 4.00 บาท นอกจากนี้ เรายังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจการเติมน้ำมันเครื่องบินของ BAFS ซึ่งคาดว่าจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ 8.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 750 ล้านลิตรต่อไตรมาสใน 3Q65 และคาดว่าธุรกิจนี้จะพลิกเป็นกำไรได้ในไตรมาสหน้า

 

Risks

ความผันผวนของอุปสงค์น้ำมันเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง, การขนส่งน้ำมันหลายประเภทผ่านท่อส่งน้ำมันของบริษัท และสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนที่สูงถึง 2.4x ในปี 1Q65