ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.30 สงขลา 71.05 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.50 สงขลา 71.25 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 44.10 สงขลา 43.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 44.30 สงขลา 44.05

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกรกฎคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 71.30 71.05 71.50 71.25
ชั้น 2 70.70 70.45 70.90 70.65
ชั้น 3 70.15 69.90 70.35 70.10
ชั้น 4 69.85 69.60 70.05 69.80
  69.40 69.15 69.60 69.35
ยางแท่ง        
STR5L 64.60 64.35 64.80 64.55
STR20 57.10 56.85 57.30 57.05
น้ำยางข้น 60% 44.10 43.85 44.30 44.05
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565