บางจากพร้อม ‘เจียด’ ค่าการกลั่นส่งรัฐ

บางจากชี้ค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปตามทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน ยันพร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐ คาดปีนี้กำลังการกลั่นพุ่งเกิน 102% ไร้แผนชัตดาวน์โรงกลั่น พร้อมมองหาโอกาสแผนการซื้อกิจการใหม่ต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บางจาก ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ระบุ จากกรณีที่ภาครัฐขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้นำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำมันดีเซล และเบนซินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทก็พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจน สามารถตอบคำถามผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นได้ แต่เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภค บริษัทได้มีมาตรการช่วยเหลือ เช่น การแจกคูปอง เพื่อแบ่งเบาภาระผู้บริโภค ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และการเพิ่มคุณภาพในการผลิตน้ำมันให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มองว่าค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปตามทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะสงครามรัสเซีย - ยูเครน ทำให้ปริมาณน้ำมันที่ส่งออกจากประเทศรัสเซีย หายไปจากระบบราว 5 ล้านบาร์เรล แบ่งออกเป็นน้ำมันดิบ 3 ล้านบาร์เรล และน้ำมันใส (ดีเซลและเบนซิน) 2 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องมองในระยะยาวว่าสงครามที่เกิดขึ้นจะจบลงเมื่อใด

สำหรับกำลังการกลั่นในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับเกิน 102% หรือคิดเป็นปริมาณการอยู่ที่ 1.22-1.23 แสนบาร์เรลต่อวัน และในปีนี้บริษัทไม่มีแผนชัตดาวน์โรงกลั่นแต่อย่างใด ปัจจุบันสัดส่วนผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นของบริษัท แบ่งออกเป็น น้ำมันดีเซล 50% น้ำมันเบนซิน 18% น้ำมัน UCO 20% ก๊าซ LPG 3-4% และน้ำมันเตา 10%

ส่วนการลงทุนในธุรกิจ OKEA AS (OKEA) ผู้ดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแหล่ง Draugen Field และ Gjøa Field ในประเทศนอร์เวย์ ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแหล่งปิโตรเลียมในทะเลเหนือเพิ่ม 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่ง Brage สัดส่วน 35.2%, แหล่ง Ivar Aasen สัดส่วน 6.4%, และแหล่ง Nova สัดส่วน 6% สนับสนุนให้ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในปี 2565 ของ OKEA อีกประมาณ 5-6 พันบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มเป็น 1.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน สำหรับแผนการซื้อกิจการ (M&A) ใหม่ๆ ในปี 2565 ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องพิจารณารายละเอียดในแต่ละดีลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์