แคนาดาเข้มห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ปัจจุบันแคนาดาได้ออกระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ดังนั้นแนะผู้ประกอบการไทย ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ​ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  ระบุ ​ ปัจจุบันแคนาดาได้ออกระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ดังนั้นแนะผู้ประกอบการไทย ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดการใช้พลาสติก หรือผู้ส่งออกที่จะทำตลาดแคนาดา ควรให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Model ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น