ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.540 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.109 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.540 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.109 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.540 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.431 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.109 บาท/ดอลลาร์)