เช็ค 4 โซนแบ่งสายรถเมล์ 'ขนส่ง' เตรียมเปิดแอพฯ รองรับ

เช็ค 4 โซนแบ่งสายรถเมล์ 'ขนส่ง' เตรียมเปิดแอพฯ รองรับ

กรมการขนส่งทางบกเปิดแมพแบ่ง 4 โซนเดินรถเมล์ ยันปรับเพื่อทุกกล่มเข้าใจและใช้บริการง่ายขึ้น เตรียมเปิดแอพพลิเคชั่นรองรับ

กระแสโซเชียลกระหน่ำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับปัญหารถโดยสารประจำทาง (รถมล์) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งปัญหารถขาดระยะ และปรับเลขสายใหม่ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสน ซึ่งจากปัญหารถเมล์ขาดระยะ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกมายอมรับว่า ปัจจุบันประสบปัญหารถโดยสารไม่เพียงพอ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่พอเพียง แผนการบริหารจัดการเดินรถไม่มีความเหมาะสมกับการปล่อยรถในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากการบริหารจัดการเดินรถจากการปรับเปลี่ยนเลขสายใหม่ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ที่ปรับการแบ่งสายรถเมล์ตามแผนปฏิรูปเส้นทาง เลขสายแบ่งตามโซนในพื้นที่เมือง เพื่อเป้าหมายทำให้ผู้เดินทางทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้

“จิรุตม์ วิศาลจิตร” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลและวิจารณ์ถึงโครงการปฏิรูปเส้นทาง และเกิดความสงสัยหลังจากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์จากเลขเดิมที่มีมาอย่างยาวนานเปลี่ยนเป็นเลขสายใหม่ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นว่ามีความซับซ้อน ทำให้จำได้ยาก

โดยการปรับเปลี่ยนสายรถเมล์ที่เกิดขึ้น อาทิ

  • รถเมล์สาย 1 ถนนตก - ท่าเตียน เปลี่ยนเป็น สาย 3-35
  • รถเมล์สาย 8 สะพานพุทธยอดฟ้า – ถนนนิมิตใหม่ เปลี่ยนเป็น สาย 2-38 แฮปปี้แลนด์ – ท่าเรือสะพานพุทธ

ซึ่งที่มาของการปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ในขณะนี้ เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ศึกษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตั้งแต่ปี 2560 และกรมการขนส่งทางบกได้มีการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นไปแล้ว

อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางบก จัดแบ่งเลขสายรถเมล์แบบใหม่ออกเป็น 4 โซน โดยใช้หลักการแบ่งพื้นที่การเดินรถของจุดต้นทางตามทิศของกรุงเทพมหานคร คือ เลขแรกเป็นเลขโซน และตัวเลขหลังเป็นเลขสาย ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขสายรถเดิมที่มีการเรียงตัวเลขสายไปเรื่อยๆ เมื่อมีเส้นทางใหม่ก็เพิ่มตัวเลขเข้าไป ขณะที่สายรถเมล์ใหม่นี้จะมีเลขโซนอยู่ด้านหน้า โดย 4 โซนดังกล่าว ประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 ทิศเหนือ (กรุงเทพฯ โซนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนพหลโยธิน) ขึ้นต้นด้วย 1-เลขสาย (1-1 ถึง 1-68)
  • โซนที่ 2 ทิศตะวันตก (กรุงเทพฯ ชั้นในและโซนตะวันตกเฉียงเหนือ) ขึ้นต้นด้วย 2–เลขสาย (2-1 ถึง 2-56)
  • โซนที่ 3 ทิศตะวันออก (กรุงเทพฯ โซนตะวันออกเฉียงใต้ : ถนนสุขุมวิท) ขึ้นต้นด้วย 3-เลขสาย (3-1 ถึง 3-56)
  • โซนที่ 4 ทิศใต้ (กรุงเทพฯ โซนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ถนนเพชรเกษม) ขึ้นต้นด้วย 4-เลขสาย (4-1 ถึง 4-71)

เช็ค 4 โซนแบ่งสายรถเมล์ 'ขนส่ง' เตรียมเปิดแอพฯ รองรับ

กรมการขนส่งทางบกยืนยันด้วยว่า วัตถุประสงค์ของการปรับรูปแบบการแบ่งสายรถเมล์นี้ เพื่อทำให้ทราบว่ารถเมล์สายนี้มีต้นทางอยู่ในพื้นที่ใด ถนนสายใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม แม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถเมล์และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาใช้รถเมล์เดินทางในเมืองที่มีข้อมูลนี้ ก็จะทราบว่าจะเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหน จะต้องขึ้นรถเมล์ในโซนใดหรือสายใด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการเปลี่ยนผ่านปฏิรูปเส้นทางนี้ เพื่อป้องกันความสับสนของของผู้ใช้บริการ กรมการขนส่งทางบกจึงได้มอบหมาย ขสมก. และรถเอกชน ดำเนินการใส่เลขสายเดิมควบคู่กับเลขสายใหม่กำกับหน้ารถไว้ด้วย ซึ่งจะใส่เลขสายเดิมกำกับเลขสายใหม่ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้ประชาชนทราบแนวเส้นทางต่างๆ ในการเดินทาง จนกว่าประชาชนจะเกิดความคุ้นเคยหลังเริ่มปรับเปลี่ยนสาย รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการเปลี่ยนเลขสายนี้ บนรถเมล์และบริเวณป้ายรถเมล์ และแจกแผ่นพับแก่ผู้โดยสาร

ขณะเดียวกันจะนำเทคโนโลยี “แอปพลิเคชัน” มาช่วยในการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลการเดินทางและเกิดความสะดวกกับผู้ใช้บริการรถเมล์ในพื้นที่เมืองทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปเส้นทางฯ โดยจะนำระบบ GPS มาใช้ร่วมกับระบบในแอปพลิเคชัน เมื่อผู้เดินทางเข้าใช้งานแอปพลิเคชันก็จะทราบว่า หากเดินทางจากต้นทางนี้ไปปลายทางที่ไหนจะใช้รถเมล์สายใด ระยะทางเท่าใด และใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ โดยแอปพลิเคชันใหม่นี้จะเปิดตัวภายใน 6 เดือนข้างหน้า